Stäng

Systems Engineering

Vi har lång och bred erfarenhet inom Systems Engineering (SE) enligt ISO/IEC 15288 (Systemlivscykelhantering). Historiskt är vi starka på de initiala faserna i utvecklingen (den vänstra sidan av "V":et), så som framtagning av målsättningsdokument, kravframtagning, kravanalys samt framtagning av arkitektur och design på olika nivåer.  

Vi försöker i möjligaste mån bedriva allt SE-arbete modellbaserat genom att exempelvis använda verktyg såsom Sparx Enterprise Architect i alla faser. Önskas andra verktyg, som t.ex. Doors/Dex för kravhantering så kan vi tillmötesgå sådana krav.