Stäng

Om oss

Vi är ett konsultföretag med inriktning mot försvars- och säkerhetsindustrin som ingår i koncernen Kingcon och grundades 2013. Vi har växt varje år och 2018 fick vi årets Gasellpris av Dagens Industri. Vi finns på flera orter i Sverige och erbjuder spetskompetens inom projektledning, systemintegration, informationssytem, logistiklösningar, integrated logistics support (ILS) modellbaserat krav- och systemarbete, IT- och informationssäkerhet och systemledning. Vi är medlemmar i SME-D, en förening som syftar till att främja små och medelstora företags intressen inom försvarssektorn i Sverige.

Vi strävar efter att alltid leverera vårt yttersta mot kunden - varje dag och i varje uppdrag, utan undantag!

Vi fokuserar på att varje medarbetare ska känna sig som en del av en gemenskap och har regelbundet gemensamma aktiviteter, som konferenser, informella grillkvällar och deltagande i evenemang som Arenarun och Stafesten. Det ser vi också som en del av arbetsmiljön. Mår vi bra har vi bättre förutsättningar att göra ett utomordentligt jobb åt våra kunder.

En av våra grundprinciper är att varje medarbetare måste ha förmågan att själv kunna ta ansvar för vad som levereras, och känna en stolthet i att ha levererat det bästa vi kan. I varje leverabel, i varje uppdrag.

För att kontakta en medarbetare kan ni maila förnamn.efternamn@c3k.se, och nedan är våra anställda som har en nyckelposition.