Stäng

Vår personalfilosofi

Vårt inofficiella motto "Leverera eller dö" sätter vår kund i fokus. Men för att lyckas med det krävs det att flera förutsättningar är uppfyllda nämligen: Personal med rätt kompetens, vilja samt förmåga att ta ansvar.

Eftersom vi verkar i konsultbranschen är vi helt beroende av vår personal, så klyschan våra medarbetare är vår främsta resurs är faktiskt något vi försöker leva upp till. Det innebär att vi satsar på kompetensutveckling av våra konsulter, alla har en individuell kompetensutvecklingsplan med avsatt budget.
Utöver en konkurrenskraftig lön har vi även ett förmånligt pensions- och sjukförsäkringsavtal som kommer alla till del samt ett väl tilltaget friskvårdsbidrag för varje anställd.

Så ofta vi kan försöker vi göra saker tillsammans innebärande allt från konferenser, informella grillkvällar till deltagande i evenemang som Arenarun och Bellmanstafetten. Det ser vi också som en del av arbetsmiljön. Om vi mår bra har vi bättre förutsättningar att göra ett utomordentligt jobb åt våra kunder.

En annan av våra grundprinciper är att varje medarbetare måste ha förmågan att själv kunna ta ansvar för vad som levereras, och känna en stolthet i att ha levererat det bästa vi kan. I varje leverabel, i varje uppdrag.

 

Ultimate OCR 2018

Medarbetare

Karl Bergfors
Konsult/IT-chef

karl.bergfors@c3k.se
+46 (0)70 277 29 29

Karl har varit med sedan bolaget startades 2013. Han har tidigare en bakgrund från Försvarsmakten som specialistofficer ledningssystem. Karl är i huvudsak inriktad på att arbeta med testverksamhet inom IT- och ledningssystemsområdet samt utbildning inom dessa områden. Dessutom hjälper han till att hålla ordning på det interna IT-stödet.

Mats Bergström
Konsult

mats.bergstrom@c3k.se
+46 (0)70 878 66 95

Mats har möjligen företagets tyngsta CV, efter en lång och gedigen karriär inom IT- och telekombranschen både civilt och som officer i Försvarsmakten. Arbetet har tagit honom långt utanför Sveriges gränser där han verkat i långa perioder i bl.a. Afrika och Mellanöstern. I sin konsultroll arbetar Mats i huvudsak med projektledning, målsättningsarbete och kravhantering, i stor omfattning i projekt med internationell samverkan. Mats är företagets centrala skyddsombud.

Oskar Bjärkeback
Konsult

oskar.bjarkeback@c3k.se
+46 (0)70 445 42 45

Oskar har gedigen militär erfarenhet från Kustjägarkompaniet och andra enheter inom Försvarsmakten. Oskar har en examen i Data- och systemvetenskap och arbetar primärt med informationssäkerhet och systemmodellering.

Ann-Charlotte Cunha
Kontorschef

ann-charlotte.cunha@c3k.se
+46 (0)73 629 47 37

Ann-Charlotte, Annie, är företagets administrativa spindel i nätet. Hon ser till att kontoren fungerar, håller i stora delar av den interna administrationen vilket gör att konsulterna kan fokusera på sina uppdrag istället för administrativa uppgifter. Detta innebär att ständigt hitta nya lösningar för att optimera och effektivisera den interna verksamheten. 

Christopher Ekström
Konsult

christopher.ekstrom@c3k.se
+46 (0)76 204 17 82

Christopher startade företaget 2013. Han har innan dess en gedigen bakgrund från såväl IT-konsultbranschen som Försvarsmakten. Fokusområden är i huvudsak kravanalys-
/hantering, IT-säkerhet och projektledning. Christopher har också god erfarenhet av att arbeta i internationella projekt t.ex. inom EU och Nato.

Erik Hansson
Konsult/Vice-VD

erik.hansson@c3k.se
+46 (0)73 503 61 29

Erik har arbetat som konsult och projektledare de senaste 10 åren, i huvudsak åt FMV. Han har erfarenhet av såväl enkla, mindre omfattande projekt såväl som stora komplexa projekt med många intressenter att koordinera. Erik arbetar för närvarande i första hand som projektledare.

Johan Harding
Konsult

johan.harding@c3k.se
+46 (0)73 503 33 89

Johan har erfarenhet av att ha jobbat för en av de stora konsultjättarna innan han kom till C3K för att arbeta inom informationssäkerhetsområdet. Johan har en masterutbildning inom säkerhetsledning och en bred erfarenhet genom flera konsultuppdrag med fokus på säkerhetsfrågor.

Erik Hjalmarsson
Konsult

erik.hjalmarsson@c3k.se
+46 (0)70 259 36 81

Erik har tidigare tjänstgjort som officer i Försvarsmakten där han under flera år verkat på högre taktisk nivå med inriktning ledningssystem. Han har som konsult arbetat med projektledning, projektkoordinering, verifiering samt uppföljning av produktion och underleverantörer. 

Robert Hurra
Konsult

robert.hurra@c3k.se
+46 (0)73 217 58 42

Robert har erfarenhet av verksamhetsmodellering och modellbaserad systemutveckling genom flera konsultuppdrag där målet har varit att göra information spårbar och enkel att ta till sig. Roberts primära arbetsverktyg är Sparx EA där Robert hjälper våra kunder att dels populera modellen, men även utveckla en effektiv och användarvänlig modelleringsmiljö.

Mattias Johansson
Konsult

mattias.johansson@c3k.se
+46 (0)72 187 70 98

Mattias är en av våra nyaste rekryteringar till företaget. Han är en meriterad logistiker med en lång och erfaren bakgrund från Försvarsmakten där han arbetat som specialist-officer. 
Hans erfarenheter från Försvarsmakten har bland annat inneburit arbete med FMV och FOI, deltagande i flertalet internationella insatser samt logistikledning.
Som konsult hos oss arbetar han i huvudsak med logistik-/vidmakthållandeplanering, resursplanering och projektledning.

Johan Laurantzon
Konsult

johan.laurantzon@c3k.se
+46 (0)73 542 79 91

Johan har en lång bakgrund från Försvarsmakten som teknisk officer med varierande roller och chefspositioner. Han har en lång och gedigen erfarenhet inom logistik- och ledningsområdet. Johan jobbar idag som delprojektledare där han med sitt norrländska lugn hjälper FMV att hantera de mest varierande utmaningar. 

Rebecca Lindberg
Konsult/Säkerhetschef

rebecca.lindberg@c3k.se
+46 (0)73 524 71 70

Rebecca arbetar inom informationssäkerhetsområdet och kommer närmast från ett större teknikkonsultbolag. Hon har erfarenhet av att arbeta som konsult i mindre företag såväl som i stora internationella koncerner med olika typer av säkerhetsfrågor och regelverk. Rebecca är även företagets säkerhetschef.

Thomas Lorentzon
VD

thomas.lorentzon@c3k.se
+46 (0)70 620 74 68

Thomas kommer närmast från en chefsroll inom IS/IT på ett större företag. Innan dess har Thomas en lång karriär från FMV och Försvarsmakten där han arbetat i olika chefspositioner och innan dess som projektledare i många år. Som konsult arbetar han med områden som systemledning, systems engineering, IT-integration, verksamhetsanalys och projektledning. 

Per Mattson
Konsult

per.mattson@c3k.se
+46 (0)73 545 00 74

Per har en bakgrund som soldat i försvarsmaktens lätta förband. Han har en lång utlandserfarenhet från flera länder i Afrika och mellanöstern både inom ramen för försvarsmaktens uppdrag och från civila aktörer. Per är inriktad på radio- och ledningssystem och har senast arbetat mot mobila ledningsplattformar.

Masouda Mostafai
Konsult

masouda.mostafai@c3k.se
+46 (0)76 008 61 94

Masouda har erfarenhet inom språkanalys och har arbetat som tolk. Masouda har en ingenjörsexamen inom maskinteknik från KTH och arbetar med informationssäkerhet samt systemmodellering.

Robin Pettersson
Konsult

robin.pettersson@c3k.se
+46 (0)72 249 44 72

Robin är företagets stjärnkock, och den som gärna räcker upp handen när vi behöver skicka någon till ett avlägset land under okänd tidsrymd. Robin har en bakgrund som officer, där han arbetat med i huvudsak logistikfrågor, men han har också arbetat i livsmedelsbranschen. Han är en generalist men har hos oss arbetat mycket med miljöfrågor, vatten & livsmedelshantering samt förvaltning av byggnation. 

Rickard Thörn
Konsultchef

rickard.thorn@c3k.se
+46 (0)76 167 39 53

Rickard är en född logistiker, med en lång bakgrund i Försvarsmakten. Han tvekar aldrig när det kommer till att bege sig till något avlägset hörn i världen för att se till att kundens verksamhet flyter enligt plan. Han arbetar i huvudsak med logistik-/vidmakthållandeplanering, resursplanering och projektledning.

Martin Törnqvist
Konsult

martin.tornqvist@c3k.se
+46 (0)73 520 77 35

Martin är en tidigare officer med fokus på logistiktjänst och mer specifikt inom drivmedelshantering. Han har hos C3K arbetat med drivmedel, projektledning och genomförande av tekniska utredningar. Martin kastar sig in i sina uppdrag med en energi få förunnad och har alltid kundens bästa i åtanke. 

Pontus Ylander
Konsult

pontus.ylander@c3k.se
+46 (0)76 309 78 14

Pontus har en gedigen bakgrund från såväl Försvarsmakten som industrin, där han bl.a. arbetat mycket inom radiokommunikationsområdet samt med utbildning.