Stäng

Våra uppdrag

C3 Konsult har under hela sin livstid arbetat i huvudsak som underkonsulter, via andra företag som i sin tur har ramavtal mot offentlig sektor.

Men ju större företaget har blivit desto större möjlighet har vi haft att börja bjuda på egna ramavtal, något som vi arbetar väldigt hårt på just nu.

Självfallet begränsar vi oss inte bara till offentlig sektor och ramavtal, så har ni något spännande uppdrag som behöver genomföras är ni varmt välkomna att kontakta oss direkt!

Kunder

Försvarets Materielverk

Försvarets materielverk, FMV, är en civil myndighet. Vi ser till att Försvarsmakten har rätt och fungerande materiel och tjänster för att kunna utföra sitt uppdrag. Det är vårt bidrag till den svenska försvarsförmågan

http://www.fmv.se/

C3 Konsult AB har i dag ramavtal med FMV rörande konsultstöd drivmedelsmateriel.  

 

VafabMiljö

VafabMiljö är ett Kommunalförbund bildat av kommunerna i Västmanlands län samt Heby och Enköpings kommun. Vi arbetar med hållbar och miljöriktig avfallshantering och återvinning. Inom denna region bor ca 300 000 människor och här finns över 10 000 företag som genererar avfall.

http://vafabmiljo.se/

C3 Konsult AB har i dag ramavtal med VafabMiljö rörande IT-arkitektur och design samt Informationssäkerhet.

Mälarenergi

Den 3:e april 1861 bildades Gaslysningsbolaget i Västerås. Då hade Mälarenergi fullt upp att hålla de 40 nya gaslamporna lysande i Västerås. 150 år senare använder nästan 150 000 människor el från Mälarenergi för att lysa upp sina hem. Vi är stolta över att vara en samhällsbyggare och en del av Västerås historia.

https://www.malarenergi.se/

C3 Konsult AB har ramavtal med Mälareneri på området IT-integration.

 

Peter Johnsson IT-konsult AB

Peter Johnsson IT-konsult AB består av nio anställda och ett stort nätverk av underleverantörer. Vi skräddarsyr det team av experter som krävs för att leverera den lösning som kunden behöver. Allt styrs av kundens önskemål och krav. Den effektiva interna organisationen ger minimala overhead-kostnader vilket innebär att ett för kunden fördelaktigt pris kan fortsätta att hållas.

http://pejoit.net/

C3 Konsult AB levererar kompetens inom områdena Ledningssystem och Logistik. Vi bistår med ett flertal kompetenser inom de projekt vi är engagerade i. Vårt huvudfokus ligger på kravhantering, systemdesign, testverksamhet, samt teknisk stöd vid övningar. Våra leveranser består i allt från teknisk dokumentation till samverkan med NATO-länder, där vi stödjer vår kund.

Saab AB

Saab serves the global market of governments, authorities and corporations with products, services and solutions ranging from military defence to civil security.

http://saabgroup.com/

C3 Konsult AB levererar kompetens inom området radar. Vi bistår med tekniska utredningar för att stödja utvecklingen av tekniska system.

 

 

 

Finansinspektionen

FI är en statlig myndighet med uppgift att övervaka finansmarknaden. Vi verkar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. Vi utvecklar regler och kontrollerar att företagen följer dem.

https://fi.se/

C3 Konsult AB har ramavtal med FI inom området IT-säkerhet.

Folkhälsomyndigheten

Folkhälsomyndighetens uppdrag är att utveckla och stödja samhällets arbete med att främja hälsa, förebygga ohälsa och skydda mot olika former av hälsohot. Genom vårt arbete bidrar vi till ett hållbart samhälle.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/

C3 Konsult AB har ramavtal med Folkhälsomyndigheten inom områdena "Ledning och styrning" samt "Strategi, verksamhetsutveckling och omvärldsbevakning".

Svensk Konstruktionstjänst AB

SVEKON har sedan början av 80-talet levererat tjänster och materiel till FMV och har genomfört över 1500 projekt åt FMV och Försvarsmakten.

https://svekon.se/

C3K går som underleverantör till SVEKON inom nedanstående ramavtal:

Ramavtal Soldatsystem omfattar tekniskt systemstöd inom Ammunition och skydd, Soldatburna vapen samt Utbildningssystem.

Ramavtalet Gemensam materiel omfattar tekniskt systemstöd inom CBRN-system samt Hälso- och Sjukvårdssystem.