Stäng

IT- & informationssäkerhet

Informationssäkerhet är vårt nyaste affärsområde där vi stödjer klienter med rådgivning och kompetens rörande hur människa, organisation och teknik samspelar i en säkerhetskontext. Vi arbetar tillsammans med kunden för en nära dialog där slutleveransen speglar kundens egna behov.

C3 Konsults samlade erfarenheter och kompetens rörande informationssäkerhet kopplas huvudsakligen till försvarssektorn men hämtar även erfarenhet från medarbetares tidigare erfarenheter från bl.a. finans- och telekomindustrin.

Vi arbetar med stöd av olika informationssäkerhetmodeller som grund för våra tjänsteleveranser och tillpassar även dessa till klientens verksamhet där vi stödjer med leveranser för att uppnå önskad säkerhetsnivå. Standardiserade tjänsteprodukter utgörs huvudsakligen av systemgodkänningsunderlag, säkerhetsmålsättningar med författnings- och regelverksanalyser samt säkerhetsanalyser; innehållande en process för framtagande av riskprofiler. C3 Konsults leveranser stödjer sig även på modellbaserat kvalitetsstöd via modellering för att kunna påvisa riktig härledning och spårbarhet av slutleverans.