Stäng

Vad vi gör.

Infosäk

Informationssäkerhet är vårt nyaste affärsområde där vi stödjer klienter med rådgivning och kompetens rörande hur människa, organisation och teknik samspelar i en säkerhetskontext. Vi arbetar tillsammans med kunden för en nära dialog där slutleveransen speglar kundens egna behov.

C3 Konsults samlade erfarenheter och kompetens rörande informationssäkerhet kopplas huvudsakligen till försvarssektorn men hämtar även erfarenhet från medarbetares tidigare erfarenheter från bl.a. finans- och telekomindustrin.

Vi arbetar med stöd av olika informationssäkerhetmodeller som grund för våra tjänsteleveranser och tillpassar även dessa till klientens verksamhet där vi stödjer med leveranser för att uppnå önskad säkerhetsnivå. Standardiserade tjänsteprodukter utgörs huvudsakligen av systemgodkänningsunderlag, säkerhetsmålsättningar med författnings- och regelverksanalyser samt säkerhetsanalyser; innehållande en process för framtagande av riskprofiler. C3 Konsults leveranser stödjer sig även på modellbaserat kvalitetsstöd via modellering för att kunna påvisa riktig härledning och spårbarhet av slutleverans.  

Systems Engineering

Vi har lång och bred erfarenhet inom Systems Engineering (SE) enligt ISO/IEC 15288 (Systemlivscykelhantering). Historiskt är vi starka på de initiala faserna i utvecklingen (den vänstra sidan av "V":et), så som framtagning av målsättningsdokument, kravframtagning, kravanalys samt framtagning av arkitektur och design på olika nivåer.  

Vi försöker i möjligaste mån bedriva allt SE-arbete modellbaserat genom att exempelvis använda verktyg såsom Sparx Enterprise Architect i alla faser. Önskas andra verktyg, som t.ex. Doors/Dex för kravhantering så kan vi tillmötesgå sådana krav.

Logistikflöden

Vi är historiskt sett starka inom försvarslogistik med ett flertal medarbetare från Försvarsmakten vilka var aktiva inom området. Vi ser ständigt till att våra medarbetare är utbildade inom de senaste metodikerna och best practices.

Exempel på referensuppdrag inom logistikområdet:

  • Stöd i byggande och upprättande av tre svenska camper i Mali, inom ramen för FN-operationen MINUSMA
  • Löpande driftstöd för ovan nämnda camper, inklusive utbildning
  • Teknisk granskning av publikationer för logistikmateriel
  • Resursstöd till FMV inom området drivmedelsmateriel

Projektledning och -administration

Vi har ett flertal medarbetare som arbetar inom projektledning/projektkoordinering för såväl större som mindre projekt hos våra kunder. Vi kan även erbjuda konsulter inom projektadministration för att stötta era projektledare med mer administrativa uppgifter.

Urval av kunder