Stäng

Vår personalfilosofi

Vårt inofficiella motto "Leverera eller dö" sätter vår kund i fokus. Men för att lyckas med det krävs det att flera förutsättningar är uppfyllda nämligen: Personal med rätt kompetens, vilja samt förmåga att ta ansvar.

Eftersom vi verkar i konsultbranschen är vi helt beroende av vår personal, så klyschan våra medarbetare är vår främsta resurs är faktiskt något vi försöker leva upp till. Det innebär att vi satsar på kompetensutveckling av våra konsulter, alla har en individuell kompetensutvecklingsplan med avsatt budget.
Utöver en konkurrenskraftig lön har vi även ett förmånligt pensions- och sjukförsäkringsavtal som kommer alla till del samt ett väl tilltaget friskvårdsbidrag för varje anställd.

Så ofta vi kan försöker vi göra saker tillsammans innebärande allt från konferenser, informella grillkvällar till deltagande i evenemang som Arenarun och Bellmanstafetten. Det ser vi också som en del av arbetsmiljön. Om vi mår bra har vi bättre förutsättningar att göra ett utomordentligt jobb åt våra kunder.

En annan av våra grundprinciper är att varje medarbetare måste ha förmågan att själv kunna ta ansvar för vad som levereras, och känna en stolthet i att ha levererat det bästa vi kan. I varje leverabel, i varje uppdrag.

 

Ultimate OCR 2018

Medarbetare

Karl Bergfors
Konsult

karl.bergfors@c3k.se
+46 (0)70 277 29 29

Karl har varit med sedan bolaget startades 2013. Han har tidigare en bakgrund från Försvarsmakten som specialistofficer ledningssystem. Karl är i huvudsak inriktad på att arbeta med testverksamhet inom IT- och ledningssystemsområdet samt utbildning inom dessa områden. Dessutom hjälper han till att hålla ordning på det interna IT-stödet

Mats Bergström
Konsult

mats.bergstrom@c3k.se
+46 (0)70 878 66 95

Mats har möjligen företagets tyngsta CV, efter en lång och gedigen karriär inom IT- och telekombranschen både civilt och som officer i Försvarsmakten. Arbetet har tagit honom långt utanför Sveriges gränser där han verkat i långa perioder i bl.a. Afrika och Mellanöstern. I sin konsultroll arbetar Mats i huvudsak med projektledning, målsättnings-arbete och kravhantering, i stor omfattning i projekt med internationell samverkan. Mats är företagets centrala skyddsombud.

Ann-Charlotte Cunha
Kontorschef

ann-charlotte.cunha@c3k.se
+46 (0)73-629 47 37

Ann-Charlotte, Annie, är företagets administrativa spindel i nätet. Hon ser till att kontoren fungerar, håller i stora delar av den interna administrationen vilket gör att konsulterna kan fokusera på sina uppdrag istället för administrativa uppgifter. Detta innebär att ständigt hitta nya lösningar för att optimera och effektivisera vår interna verksamhet. 

Christopher Ekström
Affärsområdeschef

christopher.ekstrom@c3k.se
+46 (0)76 204 17 82

Christopher startade företaget 2013. Han har innan dess en gedigen bakgrund från såväl IT-konsultbranschen som Försvarsmakten. Fokusområden är i huvudsak kravanalys-
/hantering, IT-säkerhet och projektledning. Christopher har också god erfarenhet av att arbeta i internationella projekt t.ex. inom EU och Nato.

William Eklund
Konsult

william.eklund@c3k.se
+46 (0)76 190 15 44

William är vår yngsta medarbetare men redan en meriterad logistiker med en solid bakgrund inom försvarsmakten. Som konsult stödjer han försvarsmaktens insatser med beredning och planering men även handfast logistiktjänst på plats i insatsområdet. 

Erik Hansson
Konsult

erik.hansson@c3k.se
+46 (0)73 503 61 29

Erik har arbetat som konsult och projektledare de senaste 10 åren, i huvudsak åt FMV. Han har erfarenhet av såväl enkla, mindre omfattande projekt såväl som stora komplexa projekt med många intressenter att koordinera. Erik arbetar för närvarande i första hand som projektledare.

Erik Hjalmarsson
Konsult

erik.hjalmarsson@c3k.se
+46 (0)70 259 36 81

Erik har tidigare tjänstgjort som officer i Försvarsmakten där han under flera år verkat på högre taktisk nivå med inriktning ledningssystem. Han har som konsult arbetat med projektledning, projektkoordinering, verifiering samt uppföljning av produktion och underleverantörer. 

Johan Harding
Konsult

johan.harding@c3k.se
+46 (0)73 503 33 89

Johan har erfarenhet av att ha jobbat för en av de stora konsultjättarna innan han kom till C3K för att arbeta inom informationssäkerhetsområdet. Johan har en masterutbildning inom säkerhetsledning och en bred erfarenhet genom flera konsultuppdrg med fokus på säkerhetsfrågor.

Robert Hurra
Konsult

robert.hurra@c3k.se
+46 (0)73 542 71 78

Robert har erfarenhet av verksamhetsmodellering och modellbaserad systemutveckling genom flera konsultuppdrag där målet att göra informationen spårbar och enkel att ta till sig. Han är dessutom en riktig fena på verktyget Sparxs Enterprise Architect.

Johan Laurantzon
Konsult

johan.laurantzon@c3k.se
+46 (0)73 542 79 91

Johan har en lång bakgrund från Försvarsmakten som teknisk officer med varierande roller och chefspositioner. Han har en lång och gedigen erfarenhet inom logistik- och ledningsområdet. Johan jobbar idag som delprojektledare där han med sitt norrländska lugn hjälper FMV att hantera de mest varierande utmaningar. 

Magnus Lindqvist
Affärsutvecklare

magnus.lindqvist@c3k.se
+46 (0)70 202 18 07

Magnus kommer tidigare från FMV, där han haft en framgångsrik karriär som projektledare för både stora och komplexa integrationsprojekt. Han har innan dess arbetat som konsult i försvars- och säkerhetsbranschen. I dag leder Magnus företagets interna förändringsarbete och håller samman vårt säljarbete, inte minst att bevaka intressanta upphandlingar inom våra affärsområden.

Thomas Lorentzon
VD

thomas.lorentzon@c3k.se
+46 (0)70 620 74 68

Thomas kommer närmast från en chefsroll inom IS/IT på ett större företag. Innan dess har Thomas en lång karriär från FMV och Försvarsmakten där han arbetat i olika chefspositioner och innan dess som projektledare i många år. Som konsult arbetar han med områden som systemledning, systems engineering, IT-integration, verksamhetsanalys och projektledning. 

Olof Rodhe
Konsult/Säkerhetschef

olof.rodhe@c3k.se
+46 (0)76 823 12 02

Olof har en bakgrund som officer inom Försvarsmakten med erfarenhet inom lednings- och logistikområdet där han verkat i olika roller och chefspositioner. Han arbetar idag som konsult åt FMV och hjälper till att planera och hålla ordning på insatsförbandens materiel både på kort och lång sikt. Olof stödjer även FMV på plats i insatsområden med logistikarbeten. Olof är även vår Säkerhetschef.

Robin Pettersson
Konsult

robin.pettersson@c3k.se
+46 (0)72 249 44 72

Robin är företagets stjärnkock, och den som gärna räcker upp handen när vi behöver skicka någon till ett avlägset land under okänd tidsrymd. Robin har en bakgrund som officer, där han arbetat med i huvudsak logistikfrågor, men han har också arbetat i livsmedelsbranschen. Han är en generalist men har hos oss arbetat mycket med miljöfrågor, vatten & livsmedelshantering samt förvaltning av byggnation. 

Cecilia Sjöe
Konsult

cecilia.sjoe@c3k.se
+46 (0)73 777 27 00

Cecilia kommer närmast från Uppsala Universitet där hon studerat Ledarskap-Kvalitet-Förbättring inom Industriell teknik. Cecilia har projektledarerfarenhet sedan tidigare och kommer hos oss att arbeta i projekt för våra kunder.

Gustaf Söderström
Konsult

gustaf.soderstrom@c3k.se
+46 (0)72 587 72 87

Gustaf är företagets IT-guru. Han har en bakgrund från Försvarsmakten och Försvarsindustrin, där han arbetat med utveckling av IT-system. I sin konsultroll arbetar Gustaf med systemutveckling, nätverk, systemdesign och projektkoordinering - huvudsakligen i en internationell kontext.

Rickard Thörn
Affärsområdeschef

rickard.thorn@c3k.se
+46 (0)76 167 39 53

Rickard är en född logistiker, med en lång bakgrund i Försvarsmakten. Han tvekar aldrig när det kommer till att bege sig till något avlägset hörn i världen för att se till att kundens verksamhet flyter enligt plan. Han arbetar i huvudsak med logistik-/vidmakthållandeplanering, resursplanering och projektledning.

Martin Törnqvist
Konsult

martin.tornqvist@c3k.se
+46 (0)73 520 77 35

Martin är en tidigare officer med fokus på logistiktjänst och mer specifikt inom drivmedelshantering. Han har hos C3K arbetat med drivmedel, projektledning och genomförande av tekniska utredningar. Martin kastar sig in i sina uppdrag med en energi få förunnad och har alltid kundens bästa i åtanke.