Stäng

IT- & informationssäkerhet

IT- och informationssäkerhet är vårt nyaste, och (just nu) minsta, affärsområde.

Vi arbetar primärt med olika åtaganden inom ISO 27000, analyser för GDPR-efterlevnad samt författnings- och regelverksanalys.

Produdukter som vi regelbundet arbetar med inkluderar säkerhetsmålsättningar, ackrediteringsunderlag, informationssäkerhetsanalyser samt hot- och riskanalyser.

Huvuddelen av vår arbete sker modellbaserat, med hjälp av bl.a. Sparx Enterprise Architect.